Denigrate in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Denigrate in Tagalog?

DENIGRATE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

denigrate

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Denigrate means to attack the good name and reputation of someone

In Tagalog, it can be translated as “MURAHIN” or “SIRAAN.”

Here are some example sentences using this word:

 • Her story denigrates him as a person and as a teacher.
 • There were many derogatory or denigrating comments related to him.
 • Bullies often denigrate others to hide their own feelings of worthlessness.
 • Because Kate is jealous of Marie’s popularity with the boys, she often attempts to denigrate Marie by spreading false rumors.
 • The editor wrote her latest column to denigrate the actor who criticized her literary skills.
 • During the election, the crooked politician did everything in his power to denigrate his rival.
 • Cate’s ex-boyfriend tried to denigrate her when she broke up with him.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Sinisiraan siya ng kanyang kuwento bilang isang tao at bilang isang guro.
 • Maraming mapanlait na komento na may kaugnayan sa kanya.
 • Madalas na sinisiraan ng mga bully ang iba upang itago ang kanilang sariling mga damdamin ng kawalang-halaga.
 • Dahil nagseselos si Kate sa kasikatan ni Marie sa mga lalaki, madalas niyang tangkaing siraan si Marie sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling alingawngaw.
 • Sinulat ng editor ang kanyang pinakabagong column para siraan ang aktor na pumuna sa kanyang kakayahan sa panitikan.
 • Noong eleksyon, ginawa ng baluktot na politiko ang lahat para siraan ang kanyang karibal.
 • Sinubukang siraan si Cate ng kanyang dating kasintahan nang makipaghiwalay siya dito.

You may also read: Contravene in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment