Ironic In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Ironic In Tagalog? (Answer)

IRONIC IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “ironic” based on context.

Ironic In Tagalog – English To Tagalog Translations

Ironic can be translated as “Kabalintunaan”. Additionally, you could use the word “ngunit” followed by a statement that contradicts the previously stated idea. Here are some example sentences:

  • Peter found it ironic that those who advocate about the environment aren’t throwing their trash in the garbage cans.
  • It’s ironic that the subject I like the least was the one I had the highest grade on.
  • It was ironic how he trash-talked so much before the fight and ended up losing in the first round.
  • There were ironic cheers from the side that lost the game. 
  • It was ironic how the fire station caught fire.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Para kay Peter, kabalintunaán na yung mga tagapagtaguyod ng kalikasan ay sila pang hindi nagtatapon ng kanilang basura sa basurahan.
  • Kabalintunaan na ang subejct na pinaka-ayaw ko ay siya pang mayroon akon pinakamataas na grado.
  • Kabalintunaan na sobrang panlait ang ginawa niya bago ang laban pero natalo agad siya sa unang round pa lang.
  • Mayroong kabalintunaang mga sigaw sa kampong natalo.
  • Kabalintunaan na ang fire station pa mismo ang nasunog.

Salamat sa inyong maiiging pagbabasa. Aming sinisiguro ang pagserbisyo ng bago at pinaka-tinatangkilik na balita. Hanggang sa susunod na mga bagong balita mula dito lamang sa Philnews.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment