Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is “Description” In Tagalog? (Answers)

DESCRIPTION IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “description” based on context. This word can be translated as “paglalarwan” In Tagalog.

Description In Tagalog – English To Tagalog Translations

Here are some example sentences:

  • Such undeserved kindness is so marvelous that it surpasses human power of description or expression.
  • That man perfectly fits the description of the thief.
  • I need a detailed description of the house you want so I can give an accurate design.
  • I don’t need to fit your description of what I should be.
  • As you read the description of love in the preceding paragraph, did your heart yearn to have someone show you that type of love?

In Tagalog, these sentences could be translated as:

  • Ang gayong di-sana-nararapat na kagandahang-loob ay lubhang kahanga-hanga anupat hindi kayang ilarawan o ipahayag ng kapangyarihan ng tao.
  • Ang taong ‘yan ay sakto sa paglalarwan kanina sa kawatan.
  • Kailangan ko nang detalyadong paglalarawan sa bahay na gusto mo para mabigyan kita ng tamang disenyo.
  • Hindi ko kailangang ibagay ang aking pagkatao sa iyong paglalarawan.
  • Habang binabasa mo sa naunang parapo ang paglalarawan sa pag-ibig, nagkaroon ka ba ng hangaring sana’y may magpakita rin sa iyo ng gayong uri ng pag-ibig?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Description In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.