Share to Facebook Share to Twitter More...

Ano Ang Mga Halimbawa Ng Pangalawang Wika? (Sagot)

PANGALAWANG WIKA – Sa paksang ito, aalamin natin kung ano ang mga halimbawa ng pangalawang wika at kung saan ito matatagpuan.

Ang Pilipinas ay may angking kalamangan sa ibang mga bansa. Ito ay dahil sa iba’t-ibang wika na ginagamit sa Pilipinas. Dahil sa pagiging isang arikipelago, maraming mga isla na may sarili nilang kultura at wika.

Halimbawa Ng Pangalawang Wika – Iba't Ibang Halimbawa Nito

Pero, dahil sa sistema ng edukasyon sa bansa, ang wikang Tagalog ay kailangang i turo sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Subalit, ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay “Filipino”.

Sa wikang Filipino, may iba’t-ibang dialekto katulad lamang ng Cebuano, at Hiligaynon. Dahil dito, lahat ng tao sa Pilipinas, mula pagkabata, ay may dalawang wika na kaagad na matututunan, ang kanilang inang wika, at Tagalog.

Kung ikaw ay nasa Luzon, kadalasan, ang pangalawang wika mo na malalaman ay Ingles. Samantala, kung nasa Visayas ka, ang pangalawang wika na matuturo sa mga kabataan ay Tagalog o kaya’y Ingles.

Dahil dito, kahit saan ka man sa Pilipinas, ang pangalawang wika mo ay ang wikang hindi mo “inang wika” o “mother tongue”, o ang wikang sinasalita sa iyong komunidad.

Ang wika ay mahalagang aspeto ng ating kultura, kahit iba-iba ang ating wika, dapat nating itong respituhin at bigyang halaga.

BASAHIN RIN: Sanaysay Tungkol Sa Inang Wika – Halimbawa Ng Sanaysay

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Halimbawa Ng Pangalawang Wika – Iba’t Ibang Halimbawa Nito". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.