Count Noun In Tagalog – Halimbawa Ng Count Noun At Mass Noun

Ano Ang “Count Noun” Sa Tagalog? (Sagot)

COUNT NOUN IN TAGALOG – May mga salitang pwede nating mabilang, samantala, mayroon ding hindi. Sa paksang ito, tatalakayin natin kung ano sila at ang mga halimbawa nito.

Sa Tagalog, ito ay tinatawag na mabibilang na pangalan. Ang mga count noun ay mga pangalan na mabibilang ng pa isa-isa. Samantala, ang mass noun naman ay “hindi mabibilang na pangalan“.

Count Noun In Tagalog – Halimbawa Ng Count Noun At Mass Noun

Ito ang mga halimbawa ng count noun:

 • Aso
 • Pusa
 • Lamesa
 • Upuan
 • Saging
 • Kamote
 • Libro
 • Papel
 • Lapis
 • Ballpen

Ang mga pangalan na ito ay puwede mong ma bilang at gawing maramihan. Halimba, ang asa ay magiging “mga aso”, at ang pusa ay magiging “mga pusa”.

Ngunit, ang mga mass noun naman, o mga hindi ma bilang na pangalan ay hindi mo puwedeng ma bilang na pa isa-isa. Bukod rito, hindi mo rin ito magagawang maramihan. Ito ay dahil pang maramihan na agad sila.

Mga halimbawa ng mass noun:

 • Buhangin
 • Cemento
 • Asukal
 • Bigas
 • Asin
 • Hustisya
 • Ebidensiya
 • Kalusugan
 • Edukasyon
 • Pag-ibig

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO:
Born With A Silver Spoon – Meaning Of This Expression

Leave a Comment