Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 14 El Filibusterismo – “Sa Bahay Ng Mga Mag-aaral” (BUOD)

KABANATA 14 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 14 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 14 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalabing-apat na kabanata.

Ang Kabanata 14 ay may titulo na “Sa Bahay Ng Mga Mag-aaral” na may saling Ingles na “In The House Of The Students”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Pag-aari ni Makaraig ang bahay na tinutuluyan ng mga mag-aaral. Marangya ang pamumuhay niya at nag-aaral ng abogasya. Pinuno rin siya ng mga mag-aaral na may kilusan para sa nais nilang Akademya sa wikang Kastila.

Inanyayahan ni Makaraig sina Sandoval, Pecson, Pelaez, at Isagani sa isang pagpupulong. May positibong pananaw si Isagani at Sandoval na papayagan ang kanilang panukala habang duda naman si Pecson kaya nagkaroon sila ng pagtatalo.

Ibinunyag ni Makaraig na ipinagtatanggol daw sila ni Padre Irene sa kanilang plano. Kailangan na lamang daw nilang mapapayag si Don Custodio na isa sa mga bahagi ng lipon ng paaralan, sa pamamamagitan nina Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pepay na isa namang taga-aliw na parehong malalapit daw sa pari.

Napagkasunduan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta sila hihingi ng tulong dahil marangal itong tao at tiyak na magiging maayos ang paraan at proseso ng pagkumbinsi sa prayle.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 13 – Ang Klase Sa Pisika
Kabanata 15 – Si Ginoong Pasta

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 14 El Filibusterismo – “Sa Bahay Ng Mga Mag-aaral” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.