Abstrak – Ang Kahulugan Ng Abstrak At Mga Dapat Gawin Dito

Ano Ang Kahulugan Ng Abstrak? (Sagot)

ABSTRAK – Ito ay uri ng lagom na kadalasan ginagamit sa pagsusulat ng mga akademikong papel (academic papers).

Abstrak - Ang Kahulugan Ng Abstrak At Halimbawa Nito

Halimbawa nito ay ang “thesis”, scientific papers, technological lecture at mga report. Ito ay karaniwang bahagi ng isang tesis o disertasyon na makikita sa unahan ng pananaliksik pagkatapos ng title page o pahina ng pamagat.

Nakaloob din ito ng pinakabuod ng boung akdang akademiko o ulat. Kahit na ang abstrak ay maikli lamang, ito ay nag lalaman ng Introduksyon, kaugnay na letra, metodolohiya reilta at konklusyon.

Ito ang mga nilalaman ng isang Abstrak:

 • Rationale- Nakapaloob dito ang Layunin at Suliranin ng Pag-aaral
 • Saklaw at Delimitasyon
 • Resulta at Konklusyon

Sa Ingles, ito ay ang tinatawag na

 1. Rationale Of the Problem
 2. Scope and Limitations
 3. Results and Conclusion

Mga Dapat malaman sa pagsusulat ng Abstrak:

 • Lahat ng impormasyon na ilalagay rito ay dapat makikita sa kabuoan ng papel; ibig sabihin, hindi pwedeng mag lagay ng kaisipan o datos na hindi binanggit sa ginawang pag-aaral o sulatin.
 • Iwasan ang statistical figures dahil hindi ito nangagailangan ng detalyadong explenasyon.
 • Huwag gumamit ng sariling opinyon
 • Dapat naka dobleng espasyo
 • Gawing maikli ngunit komprehensibo.

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO: Dula – Ano Ang Kahulugan Ng Dula At Mga Halimbawa Nito?

Leave a Comment