Ano Ang Mga Iba’t Ibang Mga Uri Ng Komunikasyon

URI NG KOMUNIKASYON – Sa paksang ito, alamin at tuklasin natin ngayon ang mga iba’t ibang mga uri ng komunikasyon.

URI NG KOMUNIKASYON
 1. Berbal na Komunikasyon – ito ay gumagamit ng makabuluhang tunog at sa pamamagitan ng pagsalita. Ito rin ay tumutukoy sa pagpaparating ng mensahe o ideya sa pamamagitan ng salitang nagpapakita ng mga kaisipan
  • Denotatibo
   • Tumutukoy sa pangunahing kahulugan ng isang salita
  • Konotatibo
   • Ito naman ay maaring magtataglay ng pahiwatig ng emosyon o pansaloobin
   • Ito rin ay ang proseso ng pagpapahiwatid ng karagdagan o kahulugang literal
  • Mga Paraan ng Pagpapakahulugan ng mga Simbolong Verbal
   • Referent – mga bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita, tiyak na aksyon, katangian ng mga aksyon at ugnayan ng bagay sa ibang bagay
   • Komong Referens – tumutukoy sa parehong kahulugang ibinigay ng mga tao.
   • Kontekstong Berbal – ang kahulugan ng isang salita na matutukoy ayon sa kaugnayan nito sa ibang salita
   • Paralanguage – magbigay ng kahulugang kaonotatibo
 2. Di-Berbal na Komunikasyon – tumutukoy sa pagpapalitan ng mensahe sa pamamagitan ng kilosng katawan at ang tinig na iniaangkop na sa mensahe.
  • Kinesics – tumutukoy sa kilos at galaw ng katawan sapagkat may ibinibigay na kahulugan ito.
   • Expresyon ng Mukha – nagpapakita ng emosyon
   • Galaw ng Mata – nagpapakita ng katapatan ng isang tao
   • Kumpas – tumutukoy sa galaw ng kamay, maari itong regulatibo, deskriptibo o empatiko
   • Tindig o Postura – ito ay nagpapakita kung anong klaseng taong ito na nag-uusap sa iyo
  • Proksemika – tumutukoy sa komunikasyon gamit ang distansya
   • Intimate – hanggang sa 1 – 1/2 ft.
   • Publiko – 12 ft. o higit pa
   • Sosyal – 4 -12 ft.
   • Personal 1 1/2 – 4 ft.
  • Kronemika – tumutukoy sa oras
   • Teknikal – ang oras na ginagamit para sa laboratoryo
   • Pormal – kung paano binibigyan ang kahulugang kultura at paano itinuturo
   • Impormal – ito naman ay medyo maluwag dahil hindi eksakto
   • Sikolohikal – ang kahalagahan ng pagtatakda ng oras sa nakaraan
  • Haptiks – ang pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon. Nagpapahiwatig ito ng positibong emosyon.
  • Katahimikan – nagbibigay ng oras na mag-isip ang tagapagsalita
  • Kapaligiran – ang lugar na gagamitin sa anumang pulong
  • Simbolo – ang mga makikita sa paligid na nagsasaad ng mensahe
  • Kulay – nagpapahiwatig ng emosyon
  • Bagay – ang paggamit ng bagay sa pakikipagtalastasan

BASAHIN DIN – KAHULUGAN NG ANTROPOLOHIYA – Depinisyon At Iba Pang Alamin Dito

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment