Bugtong Bugtong: Try And Answer These Clever Pinoy Riddles

Check Out This List Of Pinoy Riddles With Answers

BUGTONG BUGTONG – A ‘Bugtong’ or riddle could be a direct statement, phrase or question that has a hidden meaning presented as a puzzle to be analyzed.

bugtong
Photo taken from iStock

For many years, ‘bugtong bugtong’ has been a part of the Filipino culture. It is also a huge part of most of our childhood as these opened up our minds to complex and more critical thought analysis.

Other than it’s cognitive development purpose, ‘bugtong bugtong’ can also be delivered as a joke.

Let’s see if you can still recall the correct responses to these.

Here are some clever Pinoy riddles:

“Baha ni Ka Huli, Haligi’y bali-bali, Ang Bubong ay Sawali.”

ANSWER: Alimango

“Baboy ko sa pulo, ang balahibo’y pako.”

ANSWER: Langka

“Kadena’y isinabit, sa batok nakakawit.”

ANSWER: Kuwintas

Ginto sa kalangitan, Di matitigtitigan .”

ANSWER: Araw

“Alipin ng hari, hindi makalakad, kung hindi itali.”

ANSWER: Sapatos

“Kahit gaano linisin, marumi pa rin ang tingin.”

ANSWER: Baboy

“Maliit pa si kumare, marunong ng humuni.”

ANSWER: Kuliglig

“Bahay ng Salita, Imbakan ng Diwa.”

ANSWER: Aklat

“Heto na si lulong, Bubulong bulong.”

ANSWER: Bubuyog

Ang mukha’y parang tao, magaling lumukso.

ANSWER: Matsing

“Araw araw bagong buhay, Taun-taon namamatay.”

ANSWER: Kalendaryo

“Tubig ng pinagpala, walang makakuha kundi munting bata.

ANSWER: Gatas ng ina

Mula berde naging mapula, Napakatamis ng lasa, Sinungkit ni Ara.”

ANSWER: Aratiles

Iyak na pasigaw sa kadiliman, para bang tahol ni kamatayan.

ANSWER: Alulong

“Inisip ng marunong, Sinabi ng gunggong.”

ANSWER: Bugtong

How many did you get right? Let us know through the comments. If you have any inputs for this writing, we would be glad to apply it. (as long as it’s appropriate)

If you find this too easy, try answering more. Follow this link for more mind-challenging riddles.

These riddles were collected from PinoySearch.

1 thought on “Bugtong Bugtong: Try And Answer These Clever Pinoy Riddles”

Leave a Comment