Expand To Show Full Article
Bartolomeo Del Valle Archives - Philippine News

INDARAPATRA AT SULAYMAN – Epikong Mindanao

INDARAPATRA AT SULAYMAN

INDARAPATRA AT SULAYMAN – Isang Epikong Mindanao INDARAPATRA AT SULAYMAN – Sa paksang ito, babasahin natin ang epikong Mindanao na isinulat ni Del Valle na nangangalang Indapatra at Sulayman. Ang epikong ito ay isinulat ni Bartolomeo Del Valle. Ito ay tungkol sa dalawang magkapatid na si Indapatra, isang hari at mandirigma, at si Sulayman, isa … Read more