Tulang May Sukat At Tugma: +5 Halimbawa At Kahulugan Nito

Heto Ang +5 Halimbawa Ng Tulang May Kasamang Sukat At Tugma TULANG MAY SUKAT – Kasama sa mga elemento ng isang tula ay ang sukat at tugma na nagsisilbing pondasyon ng likhang sining na ito. Ating tandaan na ang isang tula ay posibleng magkaroon ng pormat o espesipikong estilo ng pagsusulat o kaya’y malayang pagsusulat. … Read more