Yilmaz Bektas’ Daughter Ilknaz Bektas Has Message For Pinoy Fans

Yilmaz Bektas, Lorin Bektas, Venice Bektas, Ilknaz Bektas 1

Yilmaz Bektas’ Other Daughter Ilknaz Bektas Grateful To Filipino Fans YILMAZ BEKTAS – Turkish businessman Yilmaz Bektas’ other daughter Ilknaz Bektas has a message for her Pinoy fans. Ruffa Gutierrez’s daughters Lorin Bektas and Venice Bektas went to Istanbul, Turkey almost two weeks ago to be with their Turkish father Yilmaz Bektas. The actress said … Read more