Teacher Appeals to Parents About ‘Money Garlands’ for Graduating Students

Male Teacher to Parents Planning to
Give ‘Money Garlands’ for Graduating Students: “gawin ang pagsasabit pagkatapos na ng graduation ceremony

A male teacher has made an appeal to parents who are planning to give their children “money garlands” or “money bouquets” for their graduation.

Recently, Gerva Lpt, a Facebook user, made an appeal to parents about ‘money garlands’ for graduating students, particularly those finishing elementary school. The post elicited comments from the netizens.

Gerva points out that not all students come from financially well-off families. The teacher explained that there are only a few graduates who come from families with financial means. Most of them come from families who struggle with their daily needs.

Money Garlands

The educator’s main request to parents is to delay the presentation of money garlands until after the graduation ceremony. He emphasizes that the purpose of giving a money garland is to show appreciation for the graduating child, not to boast about wealth.

According to Gerva, he is a Social Studies teacher at a public elementary school and also creates money bouquets and garlands.

As of this writing, Gerva’s post has received 19k reactions, 62k shares, and 3,4k comments.

Money Garlands

The teacher’s appeal reminds us to consider the feelings and circumstances of all students, ensuring that graduation remains a memorable occasion for everyone, regardless of their financial status.Here is the full post:

𝙋𝙖𝙠𝙞𝙪𝙨𝙖𝙥 𝙨𝙖 𝙢𝙜𝙖 𝙈𝙖𝙜𝙪𝙡𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙖 𝙈𝙖𝙜𝙗𝙞𝙗𝙞𝙜𝙖𝙮 𝙣𝙜 𝙈𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙂𝙖𝙧𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙜𝙖𝙮𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙧𝙖𝙙𝙪𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣:

Mabibilang lamang ang mga batang Graduates na mula sa pamilyang may kakayahang pinansyal. Karamihan sa kanila ay nagmula sa pamilyang kinakapos sa pang-araw-araw nila.

Pakiusap sa mga Magulang na magbibigay ng 𝙈𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙂𝙖𝙧𝙡𝙖𝙣𝙙𝙨 ngayong graduation season na kung maaari, gawin ang pagsasabit pagkatapos na ng graduation ceremony at hindi habang nagaganap ang seremonya at lalong huwag sana sa mismong pagakyat sa stage.

Ang purpose ng pagbibigay ng money garland ay bigyan ng appreciation ang batang nagsipagtapos, hindi upang ipagmalaki sa ibang tao na higit tayong sagana at mas maraming pera.

Muli, isang pakiusap mula sa isang Guro ng graduating class at gumagawa rin ng money garlands.”

Previously, a generous teacher gives free slippers to students: “first time makasuot ng islander“

The social media users expressed their reactions to the post:

Money Garlands

Leave a Comment