Karapatan Bilang Mamamayan (Sibil, Pulitikal, Panlipunan, Pangkabuhayan)

Ano ang ating karapatan bilang mamamayan? Ito ang ilan sa mga karapatang ito.

KARAPATAN BILANG MAMAMAYAN – Ito ang ating mga karapatang sibil, pulitikal, panlipunan, at pangkabuhayan. Alamin at pag-aralan!

Bilang isang mamamayang Pilipino, tayo ay may mga karapatan at ang mga karapatang ito ang nag-aayos ng ating buhay. Mahalaga na alam natin ang mga karapatang ito para hindi tayo maabuso ng ibang tao.

Ito rin ang mga karapatan na ating batayan para gumawa at kumilos ng mabuti sa lipunan na ating ginagalawan.

Ang ating mga karapatan ay higit na pinagtibay ng batas na umiiral sa bansa. Ito ang nagsisilbing tulong natin para maipagtatanggol ang ating mga sarili.

Karapatan Bilang Mamamayan
  • Karapatang Sibil – ito ang nagpo-protekta sa indibidwal na kalayaan para hindi tayo makaranas ng diskriminasyon mula sa iba. Ito ay civil rights sa Ingles. Dito nakapaloob ang ating karapatan na makaboto, makatamasa ng mga serbisyo mula sa gobyerno, at makagamit ng mga pampubliko pasilidad.
  • Karapatang Pulitikal – Tayo ay nasa isang demokratikong bansa at bilang isang Pilipino, may karapatan tayo na maghalal ng mga opisyal sa gobyerno, magkaroon ng transparent na pamahalaan, tumakbo sa pwesto sa pamahalaan, alamin ang mga plano ng pamahalaan, magpahayag ng opinyon tungkol sa isang politiko, magbantay ng boto sa tuwing eleksyon, at marami pang iba.
  • Karapatang Panlipunan – Ito ang ating mga karapatan sa ating relasyon sa kapwa at lipunan. Ilan sa mga gawain na nakapaloob dito ay magkaroon ng sariling pangalan, magkaroon ng mga ari-arian, makapag-aral, mabigyan ng proteksyon, magkaroon ng dignidad, magkaroon ng pantay at patas na paglilitis, at marami pang iba.
  • Karapatan Pangkabuhayan – Ito ang ating karapatan na maghanapbuhay, magkaroon ng disenteng sahod, at maayos na kalagayan sa paggawa.

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter: @philnews_ph Facebook: @PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment