Tungkulin Ng Mamamayan – Ano Ang Iyong Tungkulin Bilang Isang Pilipino?

TUNGKULIN NG MAMAMAYAN – Bilang isang Pilipino o tao ng isang bansa, tayo ay may mga tungkulin na dapat gawin.

Bakit mahalaga na malaman ang ating mga tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino? Ang mga tungkuling ito ay kasama palagi ng mga karapatan na ating tinatamasa. Ito ang ilang mga halimbawa.

Tungkulin Ng Mamamayang Pilipino – Ano Ang Tungkulin Mo?

Ano ang mga tungkulin ng mamamayang Pilipino? Ano ang iyong tungkulin bilang isang Pilipino?

TUNGKULIN NG MAMAMAYANG PILIPINO – Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, tayong mga Pilipino ay may mga tungkulin at pananagutan.

Ang tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas ay mga Pilipino. At bilang isang Pilipino, ikaw ay may pananagutan at mga tungkulin sa iyong bansa.

Ang mga tungkulin ay tumutukoy sa moral o legal na obligasyon o responsibilidad natin sa bansa. Kasama na dito ang mga gawain o aksyon na kailangang gawin ng isang tao. 

Ano ang mga pananagutan at tungkulin na mga ito?

Tungkulin Ng Mamamayang Pilipino

Ayon sa Article V (Duties and Obligations of Citizens) Section 1 ng 1973 Constitution of the Republic of the Philippines, tungkulin natin na:

 • maging tapat sa Republika
 • parangalan ang watawat ng Pilipinas
 • ipagtanggol ang Estado
 • mag-ambag sa pag-unlad at kapakanan nito
 • itaguyod ang Saligang Batas
 • sundin ang mga batas
 • makipagtulungan sa mga awtoridad sa pagtatamo at pangangalaga ng isang makatarungan at maayos na lipunan

Ito ang iba pang mga tungkulin natin bilang isang Pilipino:

 • pagbabayad ng buwis
 • paglutas ng mga suliranin sa komunidad
 • pagboboluntaryo sa mga makabuluhan na mga aktibidad
 • pagtangkilik sa mga produkto sa komunidad
 • pagtulong sa mga nangangailangan na isang tungkuling panlipunan at pansibiko
 • paggalang sa karapatan ng iba
 • maayos na paggamit ng mga pampublikong ari-arian tulad ng paaralan, parke o liwasan, at marami pang iba
 • makatarungang paggamit ng ating mga karapatan, iwasang makapinsala sa kapwa
 • pangangalaga sa kalikasan dahil pinagkukunan ito ng pangkabuhayan ng maraming tao
 • pagpapaunlad sa sarili para maging kapaki-pakinabang sa bansa
 • pagiging matapat at matalino sa pagboto, karapatan natin ang bumoto

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter: @philnews_ph Facebook: @PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment