Saranggola Ni Efren Abueg – Basahin Ang Buod Ng Kwento

SARANGGOLA NI EFREN ABUEG – Ito ang buod ng klasikong maikling kwento na gawa ng sikat na manunulat na si Efren Abueg.

Ang kwentong “Saranggola” na isinulat ni Efren Abueg ay nagbibigay aral sa mga mambabasa tungkol sa kahalagahan ng mabuting asal at edukasyon. Hindi pera ang magandang pamana ng mga magulang kundi mabuting asal at edukasyon.

Buod Ng Saranggola – Buod Sa Kwentong Isinulat Ni Efren R. Abueg

Buod Ng Saranggola – Buod Sa Kwentong Isinulat Ni Efren R. Abueg

BUOD NG SARANGGOLA – Sa paksang ito, ating alamin ang buong buod ng Saranggola na isang kwentong isinulat ni Efren R. Abueg.

BUOD NG SARANGGOLA
Image from: Into the Wind

Efren R. Abueg

Isinilang noong Marso 3, 1937, siya ay isang nobelista, kuwentita, mananaysay at kritiko. Isa sa mga isinulat niya ang kanyang aklat na Bugso, na isa niyang kauna-unahang koleksiyon ng kantang mga kuwento.

Narito ang buong buod ng isa sa kanyang mga kuwento na tinatawag na saranggola:

Nagsimula ito sa nagkwekwentuhang mag-ama na may mga anak na sina Rading, Paquito at Nelson. Nagsimula na ang ama sa kanyang kuwento:

May isang batang humihiling ng guryon sa kanyang ama, subalit tinuruan ng ama na magpalipad ng saranggola. Ang ama ay ang may-ari ng kaisa-isang estasyong gasolina at machine shop.

Pagkalipas ng panahon ay humiling ang anak ng damit, sapatos, malaking baon at pagsama-sama ng barkada ngunit naghiling ang ama sa kanyang anak na magtipid.

Dahil dito, nagtanim ng hinanakit ang anak dahil sa mga kagustuhan ng kanyang ama, na ang isa ay maging inhinyero siya.

Nang naging 18 na taon ang anak, naghiling siya na mag-aral ng Commerce kasama ng kanyang tropa subalit tinanggi ng kanyang ama. Dahil dito, kumuha na lang siya ng Mechanical Engineering. Nagkaroon ito ng nais ng anak na mapaghimagsik sa kanyang ama.

Nang una, ayaw mag-aral ang anak subalit sa huli itiniis niyang tapusing ang kanyang pag-aaral dahil sa payo at katuwiran ng kanyang mga magulang.

Pagkatapos nga kanyang pag-aaral ay napabilang siya sa nangungunang unang dalawampu sa gobyerno. Nagbigay ang ama ng limampung libong piso para sa hanapbuhay ng anak, na akala niya ay ibibigay ang machine shop ng ama para sa kanya.

Nagtayo ng machine shop ang anak sa dulo ng bayan. Nagtaka ang ama at itinanong ng kanyang anak kung bakit sapagkat may kakumpetensya sya sa itinayuan niya. Pinayuan ng ama na ipalit ang shop sa ikatlong bayan subalit hindi niya sinunod

Makalipas ng isang taon ay nalugi ang machine shop ng anak at napilitang humingi ng labindalawang piso sa ama. Tinanggihan ng ama dahil hindi sinunod ang kanyang payo.

Umalis ang anak at naghanap ng trabaho. Nakaipon siya at bumili ng machine shop na umunlad ng tatlong taon. Nagkaroon siya ng asawa at tatlong anak.

Dumalaw ang ina sa anak at nagsabi na gusto niyang makita ng kanyang ama subalit tinanggihan niya. Naging kilala ang machine shop niya sa Pasay makalipas ng dalawang taon.

Isang araw, nagtaka siya na nawala ang kanyang pamilya. Sabi ng katulong ay pumunta siya sa probinsya. Bumalik ang anak sa bayan niyang sinilangan.

Doon nalaman niya na namatay ang kanyang ama. Ang galit niya ay naging pagsisisi. Nagsabi ang ina niya na hindi tumubo ng hinanakit ang kaniyang ama kundi kaligayahan na nag-unlad ang kanyang anak.

Lumapit ang anak at humalik sa pisngi ng kanyang yumaong ama at naalala niya ang pagpapalipad nila ng saranggola.

BASAHIN DIN: Buod Ng Rama At Sita – Buod Ng Isang Epikong Hindu

Leave a Comment