Uri Ng Talumpati – Ano Ang Mga Uri Ng Talumpati At Layunin Nito

Ano ang mga iba’t ibang uri ng talumpati? Alamin dito!

URI NG TALUMPATI – Pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng talumpati, mga uri nito, at ang layunin ng mga uri.

Isang sining kung saan ang tao ay maaring pagpapahayag ng kaisipan o opinyon tungkol sa isang paksa ay ang pagtatalumpati. Ang pagpapahayag na ito ay ginagawa sa harap ng maraming tao at ang nagtatalumpati ay nasa isang entablado.

Uri Ng Talumpati

Ang pagtatalumpati ay ginagawa upang magbahagi ng kaalaman, opinyon, humikayat, mangatwiran, at magbahagi ng detalye.

Ito ang iba’t ibang mga uri:

  • Talumpating Pampalibang – Ito ang uri na ang layunin ay libangin ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapatawa. Gumagamit ang speaker ng anekdota o maikling kwento.
  • Talumpating Nagpapakilala – Karaniwan, ito ay maikli dahil nagpapakilala lamang ang layunin nito.
  • Talumpating Pangkabatiran – Ito ang talumpati na kadalasan ginagamit sa mga panayam, kumbensyon, at mga pagtitipong pang-siyentipiko, diplomatiko at iba pa upang magbigay ng kaunawaan at kaliwanagan.
  • Talumpating Nagbibigay-galang – Ito ang talumpati na ginagamit sa pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa kasapi o kaya ay sa kasamahang aalis.
  • Talumpating Nagpaparangal – Ito ang uri na ginagamit sa mga oras ng pagbibigay ng parangal o mga okasyon na nagbibigay papuri.

Ang pagtatalampati ay nahahati rin sa tatlong uri ayon sa pamaraan na ginamit at ang tatlong uri nito ay:

  1. Daglian o Impromptu – ang uri na walang kahandaan
  2. Maluwag o Extemporaneous – ang speaker ay binigyan ng balangkas sa pagtalakay at binibigyan din siya ng panahon na magtipon ng datos bago magsalita.
  3. Handa o Prepared – may paghahanda ang speaker at kabisado niya ang kanyang talumpati.

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment