Ano Ang Nasyonalismo At Paano Ito Maipapamalas?

ANO ANG NASYONALISMO – Pag-aralan ang kahulugan ng nasyonalismo at mga paraan kung paano ito maipapamalas.

Ang nasyonalismo ay ang pagmamahal sa bayan. Ito ay isang mabuting katangian na dapat taglayin ng lahat upang maipakita ang pagmamalaki at pagmamahal sa bayan.

Ano Ang Nasyonalismo

Ito ay isang sistema o ideolohiya na nagpapakita ng katapatan sa bansa at pagiging makabansa. Ang mga pambansang watawat, pambansang awit, at iba pa ay ang mga sibolismo ng bansa at mga mahalagang sagisag para sa pagkakabuklod-buklod. Ang katangiang ito ay mahalagang pwersa pampolitikal at pang-sosyal.

Ang salitang nasyonalismo ay mula sa German na salita na nationalismus at nilikha ni Johann Gottfried Herder noong 1770s.

At sa Pilipinas, umusbong ito noong ika-19 na siglo. Mula sa pananakop ng mga banyaga, sumidhi ang nasyonalismo at dahil sa mga sulat at gawa ng ating mga bayani na sina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Jose Rizal at marami pang iba, napaigting ang katangiang ito sa mga tao.

Mahalaga ang nasyonalismo dahil inaangat nito ang mga mamamayan ng bansa at pinapairal rin ito sa ibang bansa.

Sa panahon ngayon, paano mo ito maipapamalas?

  • Paniniwala na ang ating lahi ay nakahihigit sa iba.
  • Pakikilahok sa mga gawaing pampulitika at militar.
  •  Pagsaludo at panunumpa ng katapatan sa watawat.
  • Pagsuporta sa mga likha ng bansa upang mas mapalago ang ekonomiya.
  • Pagiging isang disiplanado na mamayan na sumusunod sa lahat ng uri ng batas.
  • Pinapahalagahan ang wikang Filipino.
  • Pagpapahalaga sa mga likas na yaman ng bansa.
  • Paggalang sa watawat.
  • Pagpapanatili ng kultura at mga tradisyon.

Ano ang Pagkakaiba ng Nasyonalismo at Patriotismo?

Ang nasyonalismo ay ang maalab na pagmamahal ng mga tao para sa bayan habang ang patriotismo ay ang paghanga at pagtangkilik ng mga tao para sa bayan.

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment