Diptonggo Halimbawa – Mga Halimbawa Ng Mga Salitang Diptonggo

30+ halimbawa ng diptonggo at mga diptonggo sa pangungusap.

DIPTONGGO HALIMBAWA – Alamin at pag-aralan ang kahulugan ng diptonggo at ito ang ilang mga salitang halimbawa nito.

Isa sa mga topiko na madaling matutunan, pag-aralan, at tandaan ay ang diptonggo o diphthong sa Ingles. Ito ay binubuo ng isang patinig (a, e, i, o, u) na sinusundan ng isang letrang malapatinig (w,y) sa loob ngt isang pantig.

Diptonggo Halimbawa

Ito ang mga diptonggo:

  • aw
  • iw
  • ay
  • ey
  • iy
  • oy
  • uy

Hindi na maituturing na may diptonggo ang isang salita kapag ang /y/ o /w/ ay napapagitan sa dalawang pantig. Tulad nga salitang “aliw”, ang “iw” sa huli ay diptonggo pero kapag ito ay naging “aliwan” na, hindi na ito maituturing na diphthong.

Walang diphthong kapag nahihiwalay ang isang patinig at isang malapatinig ang pagpapantig. Matatawag na diptonggo kapag ang isang patinig at isang malapatinig ay magkasama sa iisang pantig ng isang salita.

Mga halimbawa:

/aw//ay//iw//ey//oy//uy/
alapaw
alingawngaw
alingasaw
alimpapayaw
batingaw
bayaw
bitaw
bugaw
gunaw
halimaw
hikaw
hilaw
hiyaw
salindayaw
langaw
layaw
ligaw
pakyaw
palayaw
pangaw
panglaw
paningkaw
akay
akbay
alalay
alampaypalagay
palay
panay
panday
patnubay
alangay
kaway
kulay
lakbay
lagay
lamay
panganay
pantay
patay
salakay
salaysay
tangay
tangkay
tsimay
tsipipay
tinapay
tiwasay
agiw
aliw
aliw-iw
baliw
giliw
inggiw
liwaliw
maliw
paksiw
saliw
sisiw
isprey
keyk
klasmeyt
Leyte
weyter
peyneta
reyna
teyp
weytres
duplikeyt
gradweyt
intimeyt
iskeyt
beybi
beyk
beynte
okoy
palaboy
simoy
tabatsoy
totoy
panaghoy
pantukoy
amoy
apoy
abuloy
unggoy
tuloy
aruy
baduy
huy
kasuy
tsapsuy

Ang mga salitang ito ay mga diptonggo dahil ang mga mga tunog na /aw/, /ay/, /ey/,
/iw/, /iy/, /oy/, at /uy/ ay nasa iisang pantig.

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment