Goofy in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Goofy in Tagalog?

GOOFY IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

goofy

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Goofy means being crazy, ridiculous, or mildly ludicrous.

In Tagalog, it can be translated as “MALOKO.”

Here are some example sentences using this word:

 • The tall, slender man and his goofy wife had been guests in the family compound.
 • She was making goofy faces at us in class.
 • My ten-year-old son has a goofy sense of humor that involves laughing at nearly any animal regardless of what it is doing.
 • I gave him an inquisitive look and he returned it with a goofy smile.
 • He was so goofy and fun as Starlord in the movie Guardians of the Galaxy!
 • The movie has talking skeletons and goofy stuff like that.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Naging panauhin sa compound ng pamilya ang matangkad at payat na lalaki at ang kanyang malokong asawa.
 • Siya ay gumagawa ng malokong mukha sa amin sa klase.
 • Ang aking sampung taong gulang na anak na lalaki ay may nakakalokong pagkamapagpatawa. Tumatawa siya sa halos anumang hayop anuman ang ginagawa nito.
 • Binigyan ko siya ng matanong na tingin at ibinalik niya iyon ng may nakakalokong ngiti.
 • Napakaloko at masaya niya kagaya ni Starlord na bida sa pelikulang Guardians of the Galaxy!
 • Ang pelikula ay may mga nagsasalitang kalansay at mga malokong bagay na tulad niyan.

You may also read: Lax in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment