Verge in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Verge in Tagalog?

VERGE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

verge

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Verge means an edge or border.

In Tagalog, it can be translated as “GILID” or “BINGIT.”

Here are some example sentences using this word:

 • Tensions continued to rise between the rebels and the government until they were on the verge of war.
 • The mountain climber balanced on the verge of the cliff and if he leaned even a little he would topple over the edge.
 • The suspect was on the verge of confessing when the officers realized that he hadn’t been read his rights.
 • The country was on the verge of becoming prosperous and successful.
 • Her parents are rumored to be on the verge of splitting up.
 • They came down to the verge of the lake.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga rebelde at ng gobyerno hanggang sa sila ay muntik ng magsagupaan.
 • Ang umaakyat sa bundok ay nagbalanse sa gilid ng bangin at kung sumandal siya kahit kaunti ay mabubuwal siya sa gilid.
 • Malapit nang umamin ang suspek nang mapagtanto ng mga pulis na hindi pa siya nababasahan ng kanyang mga karapatan.
 • Ang bansa ay nasa bingit ng pagiging maunlad at matagumpay.
 • Ang kanyang mga magulang ay napapabalitang malapit nang maghiwalay.
 • Bumaba sila sa may gilid ng lawa.

You may also read: Dubious in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment