Embezzlement in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Embezzlement in Tagalog?

EMBEZZLEMENT IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

embezzlement

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Embezzlement means theft or misappropriation of funds placed in one’s trust or belonging to one’s employer..

In Tagalog, it can be translated as “PAGLUSTAY” or “MANGURAKOT.”

Here are some example sentences using this word:

 • They were arrested for embezzlement of company funds.
 • Their embezzlement bankrupted the firm.
 • He was caught embezzling money from his clients.
 • Her lawyer declined to comment about the embezzlement charge she faces.
 • The conman planned to embezzle the funds he helped the charity raise.
 • The minister is tempted to embezzle money from the church so he can pay his gambling debts.
 • Since Adam was the company accountant, it was easy for him to embezzle money from the employee retirement fund.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Inaresto sila dahil sa paglustay sa pondo ng kumpanya.
 • Ang kanilang paglustay ay nagpabangkarote sa kompanya.
 • Nahuli siyang nangungurakot ng pera mula sa kanyang mga kliyente.
 • Tumangging magkomento ang kanyang abogado tungkol sa kasong pangungurakot na kinakaharap niya.
 • Binalak ng mandarambong na lustayin ang mga pondong nalikom sa pamamagitan ng kawanggawa.
 • Ang ministro ay natutukso na mangurakot ng pera mula sa simbahan upang mabayaran niya ang kanyang mga utang sa pagsusugal.
 • Dahil si Adam ang company accountant, naging madali para sa kanya na mangurakot ng pera mula sa employee retirement fund.

You may also read: Heterogeneous in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment