Kagitingan in English – Translate “Kagitingan” in English

Counterpart of Kagitingan in English & Sample Sentences

KAGITINGAN IN ENGLISH – Are you looking for the English translation of the term “kagitingan”? Here’s its English counterpart.

Undeniably, a lot of people are doubtful when it comes to the translations of certain Tagalog words in English. In this article, we will review the meaning of the term “kagitingan”. We will also discover its counterpart in the English language.

Kagitingan in English

What is “kagitingan”?

Kagitingan is a Tagalog term that refers to the character of being brave or courageous to do something, to say something, to achieve something, etc.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “kagitingan” in English?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know not only the English translation of the word kagitingan but also some examples of sentences using it.

Kagitingan in English = Bravery

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang kagitingan:

1. Manghang-mangha ang mga mag-aaral sa kagitingan ni Dr. Jose Rizal.

2. Alam ni Cedrick na hinding-hindi uubra ang kanyang kagitingan kaya nakipagkasunod na lang siya kay Don Ramon.

3. Sinabihan mo ba si Vladimir na huwag niyang kalilimuting pasalamatan si Pedro sa kagitingan nito?

4. Maagang natapos ang hindi pagkakaintindihan nina Norman at Hazel dahil sa kagitingan ni Lorna na kausapin silang pareho.

5. Ano ba ang sabi ng mag-asawa tungkol sa kagitingan ng kanilang anak na maisalba ang mga aso?

Examples of sentences using the term bravery:

1. The bravery of Chino is the reason why they were able to get their lands back from the oppressors.

2. Sheryl was surprised upon knowing the bravery of Alton amid the unforeseen incident.

3. Did Kiko notice that his unstoppable bravery led him to a lot of troubles, too?

4. Karlen reminded Gio to use his bravery at the right moments.

5. Do you think it was really the bravery of Shaun that helped them win the war?

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment