Share to Facebook Share to Twitter More...

Ano ang Pang-abay na Pananggi at magbigay ng halimbawa.

PANG-ABAY NA PANANGGI HALIMBAWA – Ang kahulugan ng pang-abay na pananggi at kung paano ito gamitin sa isang pangungusap.

Ang pang-abay o ang adverb sa Ingles ay ang mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Ito ay may iba’t ibang uri na nagpapahayag ng paraan, lugar, oras, dalas, antas, antas ng katiyakan, at iba pa. Sinasagot din nito ang mga katanungang paano, sa anong paraan, kailan, saan, at hanggang saan.

Mga iba’t ibang uri ng pang-abay:

At ang pananggi, bilang isa sa mga uri nito ay ang pang-abay na gumagamit ng mga kataga na nagsasaad ng pagtanggi o hindi pagsang-ayon. Ang pananggi ay nag-gat sa salitang tanggi o ang ibig sabihin ay hindi pagsang-ayon o hindi pagpayag.

Nagsasaad ito ng pagtutol sa kilos (pandiwa), salinang naglalarawan (adjective), o kapwa pang-abay (adverb). Mga halimbawa ng katagang ginagamit ay ayaw, hindi, di, huwag, wala, at iba pa.

Mga halimbawa sa pangungusap:

  1. Huwag mong tularan ang maling kasanayan ng iyong ina.
  2. Hindi mabuti ang pakiramdam ko kaya liliban muna ako sa klase.
  3. Ayaw ko sa kanya dahil mabaho ang kanyang hininga.
  4. Walang maidudulot na kabutihan ang pandadaya sa kapwa.
  5. Hindi na ako natutuwa sa mga biro mo.
  6. Hindi matukoy ng doktor kung ano ang ikinamatay ng kaibigan ko.
  7. Ayaw niya akong pakinggan kaya wala na akong magagawa.
  8. Huwag kang magdadala ng kahit na anong uri ng patalim sa mall.
  9. Wala akong nagawang kasalanan sa kanya.
  10. Hindi ako papayagan na maglaro kapag hindi ko pa nagagawa ang aking mga takdang aralin.

BASAHIN:

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews and; YouTube channel Philnews Ph.

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Pang-abay Na Pananggi Halimbawa, Ano ang Pang-abay na Pananggi". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.