Share to Facebook Share to Twitter More...

Heto Ang 30 Na Karagdagang Mga Halimbawa Ng Karapatang Pantao

KARAPATANG PANTAO – Sa paksang ito, magbibigay kami ng 30 na halimbawa ng karapatang pantao at ang mga depinisyon nito.

ANO ANG KARAPTANG PANTAO – Ang karapatan ay isang bagay na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Bilang mga indibiduwal, natural sa atin na magkaroon ng mga karapatan. Ang layunin nito ay panatilihing ligtas ang bawat indibidwal at ang ating reputasyon ng mga tao.

30 Halimbawa Ng Karapatang Pantao At Kahulugan Nito

Heto ang 30 na halimbawa ng karapatan:

 1. Ang karapatan sa buhay
 2. Karapatan sa kalayaan at kalayaan
 3. Ang karapatan sa paghahangad ng kaligayahan
 4. Karapatang mamuhay nang walang diskriminasyon
 5. Karapatang kontrolin kung ano ang nangyayari sa iyong sariling katawan at gumawa ng mga medikal na desisyon para sa iyong sarili
 6. Ang karapatang malayang gamitin ang iyong relihiyon at isagawa ang iyong mga paniniwala sa relihiyon nang walang takot na kasuhan dahil sa iyong mga paniniwala
 7. Ang karapatang maging malaya sa pagtatangi batay sa lahi, kasarian, bansang pinagmulan, kulay, edad o kasarian
 8. Karapatang tumanda
 9. Karapatan sa isang patas na paglilitis at angkop na proseso ng batas
 10. Ang karapatang maging malaya sa malupit at hindi pangkaraniwang parusa
 11. Ang karapatang maging malaya sa pagpapahirap
 12. Karapatang lumaya sa pagkaalipin
 13. Karapatan sa kalayaan sa pagsasalita
 14. Ang karapatang malayang makihalubilo sa sinumang gusto mo at sumali sa mga grupo kung saan mo gustong maging bahagi.
 15. Karapatan sa kalayaan ng pag-iisip
 16. Ang karapatang hindi ma-prosecut mula sa iyong mga iniisip
 17. Karapatang hindi maapektuhan ng discriminasyon
 18. Karapatang hindi maging alipin.
 19. Ang Karapatan na maging inosente hanggang sa mapatunayan na may sala.
 20. Karapatan sa pagkaroon ng privacy.
 21. Karapatan na magkaroon ng pamilya at magpakasal.
 22. Ang Karapatan para ilahad ang opinyon.
 23. Karapatang magtrabaho.
 24. Karapatang magkaroon ng edukasyon.
 25. Ang karapatan hindi ma torture.
 26. Karapatan sa pagiging magkatulad sa lahat ng tao at maging malaya.
 27. Karapatan sa batas.
 28. Ang karapatang lumipat ng tirahan.
 29. Karapatan na pumili ng nasyonalidad.
 30. Karapatang magkaroon ng sariling mga kagamitan

Salamat sa inyong maiiging pagbabasa. Aming sinisiguro ang pagserbisyo ng bago at pinaka-tinatangkilik na balita. Hanggang sa susunod na mga bagong balita mula dito lamang sa Philnews.

BASAHIN DIN: KLASTER SA FILIPINO – Kahulugan At Halimbawa Nito

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "30 Halimbawa Ng Karapatang Pantao At Kahulugan Nito". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment