Tinig Ng Bagong Pilipino By Nenita Papa | Sabayang Pagbigkas

Tinig Ng Bagong Pilipino By Nenita Papa | Sabayang Pagbigkas

TINIG NG BAGONG PILIPINO – In this topic, we are going to know about one of the Sabayang Pagbigkas poems titled “Tinig ng Bagong Pilipino”.

TINIG NG BAGONG PILIPINO

A Sabayang Pagbigkas (roughly translates to Simultaneous Pronounciation in English) is a type of poem which, according to Jose Abad, is a congenial method of valuing the literature by means of having the choir speak in unison according to tone, strength or power. It is known in the English language as ‘Verse Choir’.

The poem we are going to read is one of the scripts that is used by performers in Verse Choir contests.

We are now going to read the poem Tinig Ng Bagong Pilipino made by Nenita Papa.

Full Text

Here is the full text of the poem, according to this website:

Impit yaong tinig, mahina, mariin
    waring nanunuot
Sa damdami’t diwa, nitong aking pusong
    pilit kumikirot,
Dahil sa siphayong tinamo sa madla
    at sama ng loob
Nabigong pag-asang, kay tagal inasam
    ay naghihimutok.

Iyan ay kahapon — tinig ng kahapong
    nais ay buhayin
Sa isang pangarap, mailap sa awari’t
    malayong marating
Nitong Pilipino, ang mga hangari’t
    mga salamisim
Hayu’t lumilipad sa alapaap at
    mga panainorin!

Ako’y Pilipino may diwang malaya’t
    pusong naghahangad
Muling isinilang at muling nabuhay
    sa isang pangarap
Nakapagtataka! Narito! Sumulpot
    sa sangmaliwanag
Nagkulay luntian, nagpilit mabuhay
    sa gitna ng hirap.

Ako! Ako na nga! Isang Pilipinong
    kay hina ng tinig
Tinig ng kahapong, sa kalawaka’y
    bahagyang marinig
Ngayo’y maligaya at halos isigaw
    sa buong paligid
Ako’y Pilipino, Bagong Pilipino,
    sa inyong pangmasid!

Itong pag-iisip, malusog, malaya
    bukas at mayaman,
Yaring aking pusong busog sa pag-ibig
    banal at dalisay
Tanging layunin ko’t mga pagsisiskap
    dulo’y kaunlaran
Ang lahat ng ito, bayang minamahal,
    aking iniaalay.

Lakas nitong bisig, lusog ng katawan
    tibay ng damdamin
Aking kasangkapan sa muling paghawan
    landas na madilim
Pagsisikapan ko’t ipinangangakong
    muling pagyayamanin
Bundok na nahubdan, bukid na tiwangwang
    pilit bubuhayin

Eto ako ngayon at muling nagising
    biglang nagulantang
Matang nakapikit, aking idinilat
    sa mga kamalian
Minsa’y naging hangal, bulag na sumunod
    kaliwa o kanan
Ni hindi inisip kung saan hahantong
    tinaluntong daan.

Sa harap ng salamin ako ay tumayo
    at aking namalas,
Yaring kaanyuang, maganda at tindig
    makisig, mabulas,
Larawang nakita’y labis na humanga
    sa mukha’y nabakas
Ang pagmamalaki, ng bago mong anak,
    Inang Pilipinas.

Bakas ng kahapon sa aking gunita
    hangad ko’y ilibing
Dilim ng lumipas, sa bagong liwanag
    pilit hahawiin
Sa Bagong Lipunan, ako’y namumuhay
    walang alalahanin
Tahimik, payapa, masaya’t maunlad,
    araw na darating.

Subalit, kaysaklap! Kung isang umaga
    ako’y magigising
Ang aking larawang Bagong Pilipino’y
    wala sa paningin
Sandaling tinangay, maputlang anino
    sa dapyo ng hangin
Dahil paigbabaw, mga pagbabagong
    guhit sa buhangin.

Kung magkakagayon, hindi mapigil
    aking mga luha
Sa muling pagdaloy, habang mapipigil
    aking mga luha
Sa muling pagdaloy, habang nakikita
    ang pagdaralita
Ang pagkabusabos, isipang kolonyal
    maling adhika
Di ko papayagang muling makapasok
    sa puso at diwa.

Matibay na moog, lahing kayumanggi
    kahapon at ngayon
Aking bubuuin, pilit itatayo
    sa habang panahon
Di ko papayagang wasaki’t iguho
    unos at daluyong
Sa lakas ko’t tibay, Bagong Pilipino
    ito’y isang hamon.

Ngayo’y malakas, umaalingawngaw
    yaong isang tinig
Di na isang bulong, parang nakikiamo
    na siya’y marinig
Habang lumalakas, pilit umaabot
    buong paligid
Nitong kalawakan, sa alinmang sulok
    ng daigdig.

Waring nagsasabing ako’y ako pa rin,
    di nagbabago,
Sa paglipas ng taon, di na magbabalik
    yaong dating ako,
Bukas makalawa, ngayon at darating
    matatagpuan mo,
Ako, kailanman, lahat ng panahon
    Bagong Pilipino!

READ ALSO: Ang Watawat | Sabayang Pagbigkas

Leave a Comment