Share to Facebook Share to Twitter More...

Sino Ba Ang May Pagmamalasakit Sa Ating Wika? (Sagot)

PAGMAMALASAKIT SA ATING WIKA – Ang wika ay isang mahalang parte ng kultura ng isang lipunan. Ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga tao sa komyunidad, lipunan, at bansa.

Bukod rito, Ito rin ay importante dahil malaki rin ang ambag nito sa pagbuo ng personalidad ng isang tao. Sa bansang Pilipinas, maraming wika ang maririnig. Dahil ito sa malawak na arikipelago ng bansa. Sa ibat-ibang pulo, maririnig natin ang ibat-ibang lengguahe o wika.

Pagmamalasakit Sa Ating Wika: Sinu-sino Ang May Malasakit Sa Wika?

Pero, sino nga ba ang mga taong may malasakit dito? Madali lamang ang sagot sa katangungan na iyan. Ang mga taong may pagmamalsakit sa wika natin ay tayo mismong mga Pilipino at ang mga taong may pusong Pinoy.

Ito ay dahil binibigyan natin ng halaga ang ating wika sa iba’t-ibang aspeto ng ating buhay. Makikita natin ito sa mga selebrasyon katulad lamang ng “Buwan ng Wika”. Binibigyan rin nating halaga ang iba’t-ibang lengguahe na maririnig sa Pilipinas dahil ito ay parti ng ating kultura.

Ang ating wika ang isa sa mga palatandaan na tayo ay naging malaya. Hindi Ingles, hindi Kastila, at hindi hapon ang ating pangunahing lenguhae, kundi Pilipino. At dapat itong ipagmalaki.

BASAHIN RIN: Bakit Mahalaga Ang Wika? – Wikang Filipino At Ang Kahalagahan Nito

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Pagmamalasakit Sa Ating Wika: Sinu-sino Ang May Malasakit Sa Wika?". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.