Share to Facebook Share to Twitter More...

Ano Ang Tulong ng Wika Sa Siyensiya? (Sagot)

TULONG NG WIKA SA SIYENSIYA – Ang ating wika ay ginagamit sa pang araw-araw nating buhay.

Bukod rito, ito ang ating pangunahing instrumento na ginagamit para sa komunikasyon. Subalit, marami ang hindi nakaka alam kung ano nga ba ang tulong ng wika sa agham?

Ang kabuuan ng siyensiya ay naka batay sa lengwahe. Kung wala ang wika, walang medyum na gagamitin upang mapag-aralan ang isang bagay.

Tulong ng Wika Sa Siyensiya - Halimbawa  At Iba Pa

Ang kabuuan ng siyensiya ay naka batay sa lengwahe. Kung wala ang wika, walang medyum na gagamitin upang mapag-aralan ang isang bagay.

Dahil dito, mahalaga ang tulong na binibigay ng wika. Makikita rin natin na sa mundo ng siyensiya, isa sa pinaka importanteng instrumento na ating puwedeng magamit ay ang komunikasyon.

Dahil sa wika, may mga terminolohiyo tayong nakukuha, na-iimbento, at pinag-aaralan. Subalit, ayon sa Course Hero, ang mga siyentipikong Pinoy ay nahihirapan sa pag gamit ng wikang Filipino dahil sa limitado nitong bokabularyo.

Gayunpaman, kung palalawakin ang pagtanaw at pag unawa sa ating wika, isang kumpletong diksyunaryong pangagham na lamang ang kakailanganin.

Kapag meron ng pundasyon ang ating wika para sa mga terminolohiyong pang agham, malaki na ang tulong nito sa siyentipikong komunidad.

Ngunit, ang mahalagang aral na makukuha natin dito ay ang pagtanaw ng wika na hindi lamang isang instrumento ng komunikasyon, kundi istrumento rin ng agham na maaring gamitin sa ano mang aspeto.

BASAHIN RIN:
What Is The Scientific Name Of Pilandok? (ANSWER)

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Tulong ng Wika Sa Siyensiya – Halimbawa At Iba Pa". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.