Halimbawa Ng Di-Pormal Na Sanaysay – Kahulugan At Halimbawa

Mga Halimbawa Ng Di-Pormal Na Sanaysay

DI-PORMAL NA SANAYSAY – Sa paksang ito, ating aalamin ang mga kahulugan at mga halimbawa ng di-pormal na sanaysay.

Halimbawa Ng Di-Pormal Na Sanaysay - Kahulugan At Halimbawa

Ang Impormal na Sanaysay ay mga pananalita na parang pinag uusapan lamang. Ito ay maihahambing na parang simpleng pag uusap ng mga magkaibigan ang may akda at ang magbabasa.

Ito ang mga halimbawa ng Impormal na Sanaysay:

  • Pangarap sa Hinaharap Ni Michael Saudan
  • Ang pag-ibig Ni Emilio Jacinto
  • Magmamahal na lang sa kaibigan pa Ni Queenie Resmundo
  • Ikaw saan ka Patungo? Ni Nicole Beatriz Obillo
  • Kapangyarihan ng pag-ibig Ni Anthony Rosales Sarino

“Kapangyarihan ng Pag-ibig”

Akda ni Anthony Rosales Sarino

Wala nga daw perpektong bagay sa mundo. Walang kasiguraduhan, oo nga at mayroon tayong patutunguhan at mayroon ding dahilan ang lahat ngunit wala man ni isa sa ain ang nakakaalam ng kahihinatnan.

Pag-ibig ako ay naniniwala na ito ang dahilan ng lahat ngbagay, ang puso ang nagdidikta ng nararapat sa ating sarili. Isang pagmamahal na makukuha sa iisang tao na inilaan ng Diyos sa atin at magtuturo nang tamang kahulugan ng buhay.

Saan ka man makarating ang pag-ibig ay makikita at iyong madarama. Kahit sa mga simpleng bagay na espesyal at kung minsan nga ay sa mga bagay na walang halaga ay naroon ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay makapangyarihan kung titingnan natin ito sa mas malawak at mas malalim sa kung ano ang dapat ipakahulugan nito. At lahat tayo ay mag aasam nan a sana ay isang araw ay dumating ang taong magiging kabiyak ng ating puso.

Ang pag -ibig ay wala sa edad,kasarian at klase ng pamumuhay hanggat mayroong pagmamahal na namamagitan . hindi na nakakagulat ngayon ang pagmamahalan ng isang mayaman at matanda, matanda at bata, maging dalawsang lalake man o babae.

Isa pa sa kapangyarihan ng pag-ibig ay ang tadhanan. Wala ng tatalo pa sa pagtatagpo ng dalawang puso Napakasarap isipin na may dalawang tao na nagiging masya sa kapangyarihan nito naghihintay ka o naghahanap ngunit may isang bagay na nakagagawa nito sa isang iglap lamang nakakatawa man ngunit ito ang katotohanan.

Pero kung minsa hindi lang puro kasiyahan ang dulot ng pag-ibig. Pumapasok din ang ibat-ibang suliranin at problema. Kasawian at kalungkutan bunga nito. Kung minsan negatibong tinuturing ang pag-ibig sa mga taong takot na masaktan at magmahal.

May iaba naman na naniniwala na kaylangan nating sumugal sa pagmamahal , Manalo ka man o hindi bumalik mkan o tuluyang mawala iyong itinaya natin wala tayong dapat na pagsisihan. At iyon ang tinatawag na Unconditional Love.

BASAHIN RIN: Political Socialization – What Is Political Socialization?

Leave a Comment