Expand To Show Full Article
Ano Ang Walong Mga Planeta Ng Sistemang Solar? (SAGOT)

Ano Ang Walong Mga Planeta Ng Sistemang Solar? (SAGOT)

SISTEMANG SOLAR – Sa paksang ito, ating aaralin at aalamin ang mga sumusunod na walong planeta sa tinatawag na sistemang solar.

SISTEMANG SOLAR
Image from: Britannica Encyclopedia

Ang sistemang solar ay isang sistema na kung saan ang araw ay ang gitna nito at ang kanyang grabidad o gravity sa Ingles ay nagbubuo ng walong planeta, kabilang dito ang Daigdig o Earth, at iba pang mga bagay sa panlabas na kalawakan.

Ano Ang Walong Mga Planeta?

 • Merkuryo | Mercury
  • Ang pinakamabilis na planeta na ipinangalan sa Romanong dios-diosan na si Mercury. Napalibutan niya ang araw sa loob ng 88 araw-pandaigdig.
 • Benus | Venus
  • Ang pinakamainit na planeta na ipinangalan sa Romanong dios-diosan na si Venus
 • Daigdig | Earth
  • Ang natatanging planeta na mayroong nananahan na mga nabubuhay na mga nilalang. Ito ang ating tahanang planeta.
 • Marte | Mars
  • Kinikilala rin bilang ang pulang planeta, ang pang-ibabaw nito ay naapekto ng mga bulkan, salpukan ng ibang mga katawang pangkalawakan, galaw nito, at mga epektong atmospero.
 • Hupiter | Jupiter
  • Ang pinakamalaking planeta sa sistema na isang napakalaking bola ng gas. Mayroon itong apat na buwan: Io, Europa, Ganymede, at Kallysto.
 • Saturno | Saturn
  • Ang planetang masingsing na binubuo ng hydrogen at helium. Ang singsing nito ay binubuo ng tubig at yelo.
 • Urano | Uranus
  • Ang planetang tagilid na umuulan ng mga diamante.
 • Neptuno | Neptune
  • Ang pinakamahanging plaeta na isa sa mga higanteng yelo sa sistema/
 • Pluto, Eres At Seres | Pluto, Eris and Ceres
  • Mga diwendeng planeta.

Maari mong basahin ang bersyong Ingles ng paksang ito dito.

BASAHIN DIN: What Are Cleaning Agents? Meaning And The Four Types

Leave a Comment