Share to Facebook Share to Twitter More...

Ano Ang Kaligirang Pangkasaysayan? (Answers)

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN – Sa pakasang ito, tatalakayin natin kung ano nga pa ang tinatawag na “Historical Background“.

Kaligirang Pangkasaysayan: Ano Ang Kaligirang Pangkasaysayan?

Ang kaligirang pangkasaysayan ay naglalarawan sa rason o pangyayari na sinaunang naganap o kaya ay ginawa na siyang tumuloy sa kung ano o bakit ganito ang isang bagay, tao, pangyayari, at iba pa.

Dahil dito, malalaman ng mga tao ang pangkasaysayan na pinagugatan ng isang bagay, tao, pangyayari, o lugar, na hanggang ngayon ay nakakaapekto o naapektuhan sa isang bagay.

Mga Halimbawa:

Dahil sa pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ang kultura nila ay nasa komyunidad natin hanggang ngayon. Katulad lamang ng relihiyon, damit, at pagkain.

Samantala, dahil sa mga sulat ni Jose Rizal, ang mga Pilipino ay kumuha ng inspirasyon at lakas upang mag alsa laban sa mga kastila.

Dahil rin sa tinatawag na historical background, malalaman natin ang mga importanteng pangyayari na naganap sa ating komyunidad at bakit nang yari ito.

Kung wala ito, hindi natin malalaman kung saan tayo nag mula, kasama na ang mga alaala ng mga ninoo natin.

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO: Sino Si Plato? Tungkol Sa Isang Griyegong Pilosopo

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kaligirang Pangkasaysayan: Ano Ang Kaligirang Pangkasaysayan?". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.