Limang Tema Ng Heograpiya – Ang Mga Tema At Kahulugan

Limang Tema Ng Heograpiya – Ang Mga Tema At Kahulugan

LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA – Sa paksang ito, alamin nating ang limang tema ng heograpiya at ang kahulugan ng bawat isa.

Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng mga lupain, katangian, naninirahan, at hindi karaniwang bagay sa buong Daigdig.

Sakop nito ang lahat ng disiplina para unawain ang Daigdig, ang mga tao, at pati na rin ang papaano ang mga bagay nito ay bumago at lumitaw.

Limang Tema

 • Lokasyon 
  • Ang lokasyon ay ukol sa mga kinaroroonan ng mga lugar sa Daigdig. May dalawang paraan para matukoy ang lokasyon:
   • Lokasyong Tiyak Absolute – Ito ay isang paraan na nagagamit ang mga linyang latitude at longitude na bumubuo sa grid.
   • Lokayong Kaukulan Relatibo – Isang paraan na kung saan ang batayan ay ang mga lugar na nakapaligid nito
 • Lugar
  • Tumutukoy ito sa mga katangiang natatangi sa pook. Katulad ng lokasyon, may dalawang paraan para matukoy ang lugar:
   • Katangiang Kinaroroonan – kabilang nito ang klima, anyong lupa, anyong tubig, at likas na yaman.
   • Katangiang Naninirahan na mga Tao – kabilang nito ang wika, relihiyon, populasyon, kultura at sistemang politikal.
 • Rehiyon
  • Bahagi ito ng Daigdig na pinagbubuklod ng mga magkakatulad na katangiang pisikal o kultural.
 • Interaksyon ng Tao sa Kapaligiran
  • Ito ay ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan.
 • Paggalaw
  • Tumutukoy ito sa paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa iba pang lugar. May tatlong uri ng distansya ng isang lugar patungo sa ibang lugar:
   • Distansya Layo – Kung gaano kalayo ang lugar.
   • Oras Panahon – kung gaano katagal papunta sa lugar nayon.
   • Sikolohial – Kung paano tiningnan ang layo ng lugar.

Leave a Comment