Slogan Tungkol Sa Kalikasan: 10+ Na Mga Halimbawa Ng Slogan

Mga Halimbawa Ng Slogan Tungkol Sa Kalikasan

SLOGAN TUNGKOL SA KALIKASAN – Ang ating kalikasan ay dapat na ingatan sapagkat ito lang ang ating magiging tahanan.

Slogan Tungkol Sa Kalikasan: 10+ Na Mga Halimbawa Ng Slogan

Ang paksang ito ay magtatalakay ng iba’t ibang halimbawa ng islogan tungkol sa kalikasan.

Kalikasan, Ating Tahanan, Dapat Ingatan

Pag-iwas sa polusyon, yan ang tamang solusyon.

Ang Kalikasan Dapat Ibinibida, Hindi Binabalewala

Nasa Kalikasan ang ating Kaligtasan

Kung Ang kalikasan ay mawawalan, tayo ang dudurusa

Isang Diwa, Isang Hangarin, Kalikasa’y Ating Kalingain

Ang Relasyon ay parang Kalikasan, Kaliangang Ingatan, Huwag Pabayaan

Kung ikaw ay sinaktan, Huwag mong idamay ang Kalikasan

Inang Kalikasan, ating Tulungan, kung hindi, tayo’y Babalikan

Hindi tayo Kailangan Ng Kaliksan, Tayo ang may pangangailangan.

Kalikasan ay Pagyamanin, Polusyon ay Sugpuin

Ayaw natin ng Plastic, Ganun rin ang Kalikasan, Kaya Ito’y Dapat nang Tigilan

Puso man ay masaktan, Huwag lang ang Kalikasan

Ano Ang Magagawa Mo, Kung wala na ang Mga Puno?

Wala na tayong ibang Tirahan, Kaya Kalikasan Ay Dapat Ingatan

Pag Ang Kalikasan Ay Mawawala, Malulunod Tayo sa Sakuna

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO: Mga Tula – Halimbawa Ng Orihinal Na Mga Tula (2020)

Leave a Comment