Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 29 El Filibusterismo – “Ang Huling Pati-Ukol Kay Kapitan Tiyago” (BUOD)

KABANATA 29 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 29 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 29 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 38 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalawampung-siyam na kabanata.

Ang Kabanata 29 ay may titulo na “Ang Pati-Ukol Kay Kapitan Tiyago” na sa bersyong Ingles ay “Exit Captain Tiago”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Abala ang marami sa gaganaping marangyang libingan ni Kapitan Tiyago. Napunta ang naiwang kayamanan sa Sta. Clara, sa Papa, at sa mga pari. Ang dalawampung pisong natira ay ibinahagi bilang pangmatrikula ng mga mag-aaral.

Hindi nalaman noong una kung ano ang isusuot na damit ni Tiago sa kanyang lbing. May nagmungkahi na isang damit-Pransiskano at mayroon naman nagsabing isang prak nga paboritong kasuotan ng Kpitan pero nagpasya si Padre Irene na isang lumang damit na lang ang isusuot.

Mayroon ding mga usaping nagpapakita ang kaluluwa niya na bitbit ang kaniyang panabong na manok habang puno ang bibig ng nganga. Sabi tuloy ng iba na hahamunin ni Tiyago si San Pedro ng sabong sa langit.

Marangya ang libing na paraming padasal at paawit. Marami ding kamanyan at agua bendita na inialay sa kabaong.

Ang katunggali naman niya na si Donya Patrocinio ay inggit na inggit sa libing ni Tiago at nais na ring mamatay upang mailibing rin nang marangya.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 28 – Pagkatakot
Kabanata 30 – Si Huli | Si Juli

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 29 El Filibusterismo – “Ang Huling Pati-Ukol Kay Kapitan Tiyago” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.