Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 24 El Filibusterismo – “Mga Pangarap” (BUOD)

KABANATA 24 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 24 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 24 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalawampung-apat na kabanata.

Ang Kabanata 24 ay may titulo na “Mga Pangarap” na sa saling Ingles ay “Dreams”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Lingid sa kaalaman ni Donya Victorina ang kanyang nawawalang asawa na si Don Tiburcio ay nasa pangangalaga ni Isagani na tiyuhin niya.

Kumalat sa bayan ang usapin na biglang nagkasakit si Simoun. Naging mailap siya sa tao at hindi halos tumatanggap ng sinumang panauhin sa loob ng kanyang tahanan.

Sa kabilang dako naman ay matiyagang naghihintay si Isagani sa kay Paulita. Habang naghihintay ay sumagi sa kanyang isipan ang mga pangarap niya para sa Pilipinas.

Dahil sa matagal na paghihintay ay naisipan na niyang umuwi nang dumating ang isang karwahe lulan sina Juanito, Paulita at si Donya Victorina. Magiliw siyang tinanong ng matanta kung mayroon na ba siyang balita kay Don Tiburcio. Sinagot naman ito ni Isagani na kunwari ay walang alam.

Ipinagapat ni Paulita sa kasintahan na ang nililigawan ni Juanito ay ang kanyang Ale. Dahil dito ay naging lubos ang kagalakan ng binata kaya sinabi rin niya sa dalaga ang totoong kalagayan ni Don Tiburcio.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 23 – Isang Bangkay
Kabanata 25 – Tawanan at Iyakan

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 24 El Filibusterismo – “Mga Pangarap” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.