Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 19 El Filibusterismo – “Ang Mitsa” (BUOD)

KABANATA 19 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 19 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 19 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalabingsiyam na kabanata.

Ang Kabanata 19 ay may titulo na “Ang Mitsa” na sa saling Ingles ay “The Fuse”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Larawan ng isang karaniwang kabataan si Placido Penitente: mapusok, nagkamali ngunit sa bandang hui ay nahanap din ang tamang daan patungo sa magandang kinabukasan.

Labis ang hinagpis ni Kabesang Tales dahil sa desisyon ni Placide ukol sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos ng abogasya.

Dahil dito ay lalong nagpuyos ang kanyang kalooban at iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya si Simoun. Lumapit siya at isinalaysay ang nangyari sa kanya.

Sinadya ni Simoun na isama si Placido sa pagawaan ng pulbura. Nasaksihan ng binata ang hirap ng kalagayan ng mga mangagawa ni Simoun. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mang-aalahas.

Dito niya nakita ang isang bata na sing-eded niya pero malayong matanda ang itsura kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Simoun na sanhi nito ng mabibigat na gawain na naiatang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 18 – Ang Mga Kadayaan
Kabanata 20 – Si Don Custodio

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 19 El Filibusterismo – “Ang Mitsa” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.