Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 18 El Filibusterismo – “Ang Mga Kadayaan” (BUOD)

KABANATA 18 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 18 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 18 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalabingwalong kabanata.

Ang Kabanata 17 ay may titulo na “Ang Mga Kadayaan” na sa saling Ingles ay “Legerdemain”. Makikita sa kabanatang ito ang malaking pagkakahawig ni Simoun at Mr. Leeds

Narito ang buod ng kabanatang ito:

Bago mag-umpisa ang pagtatanghal ni Mr. Leeds ay siniyasat ni Ben Zayb and buong bulwagan. Maging ang ga gamit ng Kano ay hindi rin niya pinalampas.

Pilit siyang naghahanap ng salamin na isang bagay na kadalasang ginagait sa pandaraya sa tanghalan. Wala siyang natagpuan kaya inumpisahan na ang palabas.

Naglabas ng maitim at luma na kaha ni Mr. Leeds. Sinabi niya na natagpuan niya ito sa isang lumang libingan. Pagkatapos niyang sumigaw ng mga salitang banyaga ay kusang nabuksan ang kaha.

Tumambad dito ang isang isang ulong bangkay na mayroong mahaba at makapal na buhok. Mula sa kadiliman ay mayroong nagsalita na parang tumatangis at humihingi ng tulong.

Ang kwento ng misteryosong boses ay ukol sa mga mapang-aping prayle at saserdote noong panahon ng mga Ehipto sa pamumuno ni Amasis. Dahil sa mga narinig ay kinalibutan at hinimatay si Padre Salvi.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 17 – Ang Perya Sa Quiapo
Kabanata 19 – Ang Mitsa

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 18 El Filibusterismo – “Ang Mga Kadayaan” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.