HALIMBAWA NG PALAISIPAN – Mga Halimbawa Ng Mga Bugtong Ito

HALIMBAWA NG PALAISIPAN – Mga Halimbawa Ng Mga Bugtong Ito

HALIMBAWA NG PALAISIPAN – Narito pa ang mga iba’t ibang mga halimbawa ng palaisipan o mga bugtong nga kailangan nating alamin at sagutin.

HALIMBAWA NG PALAISIPAN

Kilala rin bilang bugtong, pahulaan, o patuturan, ito ay isang tanong o pangungusap na may iba o nakatagong kahulugan na kailangang lutasin o hulaan.

Heto ang halimbawa ng mga bugtong ito. Muli, para makita ang sagot, i-highlight ang nakakulay na mga kahon na parang ganito:

BUGTONG
Animation by: Ouja Kiyoshi

Halimbawa

Matapang ako so dalawa, duwag ako sa isa. Ano ito?

KAWAYANG TULAY

Isang butil na palay, sikip sa buong bahay. Ano ito?

LIWANAG

May bintana nguni’t walang bubungan, may pinto nguni’t walang hagdanan. Ano ito?

KUMPISALAN

Nang maala-ala ay naiwan, nadala nang malimutan. Ano ito?

DAMONG MAKAHIYA

Anong nilalang ng Dios na laylay ang ulo kung matulog?

PANIKI

Naka-kapa ay hindi naman pari. Naka-korona ay hindi naman hari. Ano ito?

TANDANG

Bahay ni Santa Ana napaligiran ng espada. Ano ito?

PINYA

Ang ina ay gumagapan na, ang anak ay nauupo na. Ano ito?

KALABASA

Ang bintna ay pito, naisasara lamang ay tatlo. Ano ito?

MUKHA

Dalawang balahibuin, nakatutuwang pagdikitin. Ano ito?

MATA AT PILIKMATA

BASAHIN DIN – Halimbawa (July 19, 2019)

Leave a Comment