Halimbawa ng Salawikain: 15+ Halimbawa ng mga Salawikain

15+ Halimbawa ng mga Salawikain

HALIMBAWA NG SALAWIKAIN – Narito ang mahigit sa labin-limang (15) halimbawa ng mga salawikain.

Isa sa mga itinuturo sa mga mag-aaral sa elementarya ay ang mga salawikain o mga kasabihan na mapupulotan ng aral. Sa katunayan, maraming bata ang mahilig kabisahin ang mga ito.

Halimbawa ng Salawikain

Narito ang 15+ halimbawa ng mga salawikain:

1. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.

Kung hindi tayo magdudulot ng mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari.

2. Kung ano ang puno, siya ang bunga.

Kung ano ang pinanggalingan ay siya rin ang bunga. Kadalasan, ito ay tumutukoy sa pagkakaparehas ng anak sa kanyang mga magulang.

3. Kung walang tiyaga, walang nilaga.

Walang pag-unlad kung hindi ka marunong mag tiyaga o magtrabaho ng maigi.

4. Pagkahaba-haba mang ng prosisyon sa simbahan din ang tuloy.

Sa kabila ng maraming taon at pagsubok na dumating, mauuwi pa rin sa kasalan ang relasyon.

5. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

May awa ang Diyos sa tao at nais nitong tulungan sa mga problema niya sa buhay. Subalit, nasa tao pa rin kung kikilos siya o hindi.

6. Ang kaginhawaan sa kasiyahan matatagpuan at ‘di sa kasaganaan.

Kahit gaano ka masagana ang buhay ay hindi ka makakaramdam ng kaginhawaan kapag hindi ka masaya.

7. Ang buhay ay parang gulong – minsan nasa ibabaw, minsan rin nasa ilalim.

Pabago-bago ang takbo ng buhay. Minsan masaya ang mga pangyayari at madali, minsan naman ay mahirap.

8. Kung ano ang itatanim ay siya ring aanihin.

Kung ano ang ginagawa mo sa iba, mabuti man o masama, ay babalik rin sa iyo. Sa buhay, kung nagsusumikap ka, tiyak na may aanihin ka.

9. Bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran.

Tayo ang gumagawa ng desisyon na makaka-apekto na ating buhay. May kakayahan tayong magsumikap upang marating natin ang ating nais marating kasama ng panalangin.

10. Magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising.

Minsan, masungit ang tao kapag bagong gising lalong-lalo na kung kulang ang tulog o na-istorbo ang tulog niya. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating iwasan ang pagbibiro sa mga bagong gising.

11. May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

Mabilis mapasa-pasa ang balita mabuti man ito o masama kapag nakarating na sa taenga ng tao at lumalabas na sa mga bibig.

12. Pulutin ang mabuti, iwaksi ang masama.

Ang mga mabubuting aral o gawain ay isabuhay o ipagpatuloy samantalang ang mga masama at hindi kaaya-aya ay huwag gawin.

13. Ang ginagawa sa pagkabata, kadalasan ay nadadala sa pagtanda.

Ang mga ginagawa ng bata, mabuti man o masama, kadalasan ay nadadala nila sa kanilang pagtanda kung kaya’t bata pa lamang, dapat ay iwasto na ang dapat iwasto.

14. Ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar rin pagdating ng panahon.

Ano mang gawing tago sa katotohanan, lilitaw at lilitaw pa rin ito.

15. Ang umaayaw ay hindi nananalo, ang nananalo ay hindi umaayaw.

Hindi nananalo ang mga umaayaw. Kung gusto mong manalo o magtagumpay, dapat patuloy lang sa buhay hanggang sa makamit ang inaasam.

BASAHIN RIN: SALAWIKAIN

12 thoughts on “Halimbawa ng Salawikain: 15+ Halimbawa ng mga Salawikain”

Leave a Comment