Maikling Kwento: Ang Mahiwagang Singsing ni Reyna Marikit

Ang Maikling Kwento Tungkol sa Mahiwagang Singsing ni Reyna Marikit

MAIKLING KWENTO – Narito ang maikling kwento tungkol kay Reyna Marikit, sa kanyang apat na anak na lalake, at sa kanyang mahiwagang singsing.

“Ang Mahiwagang Singsing ni Reyna Marikit”

Matagal ng patay ang hari ng Calvar na si Haring Damian. Ang kanyang kaharian ay makikita sa pinaka-dakong silangan ng mundo. Naiwan ito sa kanyang kabiyak na si Reyna Marikit.

May apat na anak na lalake ang hari at reyna. Sila ay sina Prinsipe Diego, Prinsipe Faustino, Prinsipe Tales, at ang bunso, si Prinsipe Marfino. Marami ang nagtataka kung sino sa apat na pinsipe ang magiging tagapagmana ng kaharian.

Isa lang ang pwedeng magmana ng kaharian. Subalit, lingid sa alam ng marami, hindi ang kaharian ang nais manahin ng apat na prinsipe kung hindi ay ang mahiwagang singsing ng kanilang ina.

Tanging ang Haring Damian at ang kanilang mga anak ang nakakaalam na ang singsing ni Reyna Marikit ang dahilan kung bakit hindi maubos-ubos ang kayamanan ng kanilang kaharian.

Isang araw, naramdaman ng reyna na talagang humihina na siya at kailangan na niyang makapagpasya kung kanino ibibigay ang singsing. Tanggap na niya na anumang oras ay pwede siyang mawala.

Maikling Kwento

Upang malaman ng reyna kung kanino niya dapat ibigay ang singsing, tinawag niya ang apat na anak na lalake at binigyan sila ng maraming ginto.

“Pumunta kayo sa kabilang kaharian. Sa kaharian ng Tipora. Bawat isa sa inyo ay magdala ng tig-dalawang sako ng ginto. Nasa sa inyo kung anong gagawin ninyo sa gintong dala ninyo doon,” sabi ng reyna sa apat niyang anak.

Dali-daling kumuha ng tig-dadalawang sako ng ginto ang magkakapatid. Sumakay sila sa kanilang mga kabayo at umalis na patungong kaharian ng Tipora. Pagdating nila doon, nakita ni Prinsipe Diego ang prinsesa ng Tipora.

“O magandang prinsesa, ipagpaumanhin mo po pero naririto kami ng aking mga kapatid upang tignan kung maayos lang ba ang kalagayan ninyo dito?” sambit ng prinsipe na siya namang ikinagulat ng kanyang mga kapatid.

Lumakad na ang tatlong prinsipe at naiwan si Prinsipe Diego na sadyang gandang-ganda sa prinsesa. Buong maghapon silang nag-usap ngunit halatang ayaw ng prinsesa sa kanya hanggang sa nakarinig ito ng masasarap na salita.

“May dala akong dalawang sako ng ginto. Nais ko sanang ibigay ito sa kaharian ninyo bilang regalo,” sabi ni Prinsipe Diego na siyang nagpa-iba ng pakikitungo ng prinsesa sa kanya. Dahil dito, nakuha niya ang loob ng prinsesa.

Habang naglalakbay sa Tipora, biglang huminto si Prinsipe Faustino sa isang lugar kung saan maraming nagbebenta ng magagandang kasuotan at alahas. Nagpaiwan siya doon at doon niya ginamit ang dala niyang mga ginto.

“Bagay ang mga ito sa akin, sa susunod na hari ng Calvar,” sabi ng prinsipe habang namimili ng mga kasuotan na bibilhin.

Habang naglalakbay sina Prinsipe Tales at Prinsipe Marfino, nakarating sila sa isang parte ng kaharian na maraming magsasaka, alipin, at pulubi na nakatira. Doon, ipinamigay ni Prinsipe Tales ang isang sako ng ginto na dala niya.

“Mukhang hindi yata mabuti ang pakiramdam nitong kapatid ko. Ipinamigay lang niya ang isang sako ng ginto,” sabi ni Prinsipe Marfino sa sarili habang ipinapanood ang ginagawa ni Prinsipe Tales.

BASAHIN RIN: Ang Bahay Na Napapalibutan Ng Mataas Na Pader

Bago dumilim, naglakbay na pabalik ng Calvar ang magkakapatid. Wala nang ginto na dala sina Prinsipe Diego at Prinsipe Faustino. Isang sako ng ginto naman ang dala ni Prinsipe Tales pabalik at si Prinsipe Marfino naman ay dalawang sako pa rin.

Pagdating nila sa Calvar, agad na nagpahinga ang tatlong prinsipe samantalang si Prinsipe Tales ay tumungo ng Eukagereya, ang lugar sa kanilang kaharian kung saan nakatira ang mga ordinaryong manggagawa.

Doon, pumasok ang prinsipe sa mga bahay-bahay at ipinamigay ang mga ginto na dala niya. Labis naman itong ikinagalak ng mga tao.

Kinabukasan, ipinatawag ni Reyna Marikit ang apat na prinsipe. Doon niya sinabi sa kanyang mga anak ang pasya niya tungkol sa kaharian at sa mahiwagang singsing.

“Mga mahal kong prinsipe, nakapagpasya na ako kung kanino mapupunta ang pamamahala sa kaharian at ang mahiwagang singsing. Masakit man sa akin ang mamili sa inyo pero kailangan kong gawin ito at sana’y maintindihan ninyo.

Prinsipe Diego, hindi ko maaaring ibigay sa iyo ang singsing sapagkat hindi ito pwedeng gamitin sa pansariling mga intensyon. Ito ay hindi mo pag-aari tulad ng ginto na ibinigay mo sa prinsesa upang makuha siya. Kaharian ang may-ari nito.

Prinsipe Faustino, hindi sa damit nasusukat ang pagiging hari o reyna. Ito ay nasusukat kung paano mo pangalagaan ang iyong kaharian kabilang na ang yaman nito.

Prinsipe Marfino, tanging ikaw ang hindi gumamit ng ginto na dala mo sa Tipora. Maging sa pag-uwi mo dito ay walang bawas iyon. Subalit, sana’y maintindihan mo na ang yaman na tinatago ay hindi naglalago. Maraming tao ang nangangailangan nito.

Kaya, ako’y nakapagpasya na ang susunod na magiging hari ng Calvar ay si Prinsipe Tales. Sa kanya rin mapupunta ang mahiwagang singsing. Katulad siya ng ama ninyo na nais tumulong sa mga pinakamaliliit na tao sa kaharian.

Hindi rin nagdalawang-isip si Prinsipe Tales na tumulong sa mga dukha sa kabilang kaharian. Alam ninyo na hindi kailanman mauubos ang yaman na ibinibigay ng mahiwagang singsing kung kaya’t tutulongan ang dapat tulungan,” sabi ng reyna.

Lubos na naintindihan ng magkakapatid ang pasya ni Reyna Marikit. Labis rin nilang isina-isip ang mga sinabi niya.  Ang apat na prinsipe ay nagkasundo na magsumikap sa pagpapatakbo ng kaharian at pagtulong sa mga nangangailangan.

Ano ang masasabi mo sa maikling kwento na ito? Pwede mong ibahagi ang iyong reaksyon o ang aral na iyong natutunan mula sa maikling kwento sa pamamagitan ng komento.

Ilan sa mga aral na makukuha sa maikling kwento na ito:

  • Isang kaaya-ayang katangian ang pagiging mapagbigay lalong-lalo na sa mga nangangailangan
  • Pumili ng taong tanggap ka at hindi tumitingin sa kung ano ang mayroon ka
  • Huwag ubusin ang pera para sa mga materyal na bagay at pansariling benepisyo

4 thoughts on “Maikling Kwento: Ang Mahiwagang Singsing ni Reyna Marikit”

Leave a Comment